INDEGRA progenera s.r.o.

Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout / Napoleon Hill

Strategický management krizové řízení firem

Krizový management a jeho význam ve firmách je zásadní v době trvání problémových situací, které ohrožují cíl, či poslání subjektu, jeho integritu a ekonomickou stabilitu.

V nelehké situaci se může firma ocitnout z důvodu několika příčin, a to od provozní slepoty, po podceňovanou komunikaci,  nedostatečnou odbornost, špatně nastavené cashflow, či nějaký nečekaný vnější vliv. 

Nepřipouštět si vzniklou situaci a čekat až se "to" vyřeší samo se dá označit jako selhání lidského faktoru, protože čas zde hraje klíčovou roli. Nedojde-li ke změně krizového stavu v rozhodném čase, může dojít k úpadku firmy. Tomu jsme schopni společně předejít a zastavit krizový stav. 

Naše služby samozřejmě nabízíme i organizacím a firmám, které jsou ve skvělé kondici a hledají "jen" externího partnera. 

1

Domluvte si s námi osobní schůzku.  Můžete nám zavolat, napsat email, či vyplnit kontaktní formulář

2

Společně prokonzultujeme a zhodnotíme současnou situaci ve Vaší firmě. Pojmenujeme příčiny krize a ujasníme představy o tom jakým směrem by se měla firma ubírat dále

4

Definujeme postupy, které povedou ke stabilizaci situace, k nápravě a ke zvýšení výkonnosti Vaší firmy

3

Identifikujeme a analyzujeme příčiny vzniku krize a zastavíme krizový vývoj. Určíme strategické kroky

5

1+2+3+4=5

Navrhované postupy aplikujeme do praxe a začneme realizovat námi doporučené procesy 

1
Domluvte si s námi osobní schůzku. Můžete nám zavolat, napsat email, či vyplnit kontaktní formulář
2
Společně prokonzultujeme a zhodnotíme současnou situaci ve Vaší firmě. Pojmenujeme příčiny krize a ujasníme představy o tom, jakým směrem by se měla firma ubírat dále
3
Identifikujeme a analyzujeme příčiny vzniku krize a zastavíme krizový vývoj. Určíme strategické kroky
4
Definujeme postupy, které povedou ke stabilizaci situace, k nápravě a ke zvýšení výkonnosti Vaší firmy
5
1+2+3+4=5
Navrhované postupy aplikujeme do praxe a začneme realizovat námi doporučené procesy

Nabídka SLUŽEB

V rámci řízení firem nabízíme komplexní služby a řešení. Poskytujeme i individuální služby v oborech uvedených níže.

Důležitý je pro nás výsledek a tím je Vaše spokojená a fungující firma.

Personalistika

Naše zkušenosti spočívají v řízení lidských zdrojů, protože dobrá péče o zaměstnance je jeden ze základních stavebních kamenů vedoucích k úspěchu. Začínáme s naší srdcovkou a tou je nábor od A-Z. Vybrat ty správné lidi není vůbec jednoduché a tuhle složitou a někdy krkolomnou cestu dokážeme podstatně usnadnit od zvolení postupu (strategie) přes marketingovou kampaň, samotné řízení a vedení pohovorů, po nástup toho nejlepšího zaměstnance. Tím cesta teprve začíná, proto nabízíme následnou péči o nové zaměstnance a o stávající kolegy. 

Dále nabízíme individuální konzultace, koučink, mentoring, ale i různá školení. Aneb vše, co souvisí s rozvojem a spokojeností lidí ve firmě. Občas je potřeba řešit i nepříjemné věci jako jsou neshody, výpovědi, personální audity… i to je součástí naší práce.

Krizový management

My Vás v tom nenecháme. Pociťujete-li, že vaše firma zažívá, nebo může zažívat krizové období, obraťte se na nás. Aktivně řešíme vniklé krizové situace a poskytujeme služby v rámci činností řídících, vyhodnocování rizik, tvorbě analýz, organizování, plánování a samotné realizace. V rámci interních auditů Vám poskytneme pohled z venku a posoudíme Vaše firemní prostředí, pomůžeme Vám zavést systémy managementu a po celou dobu implementace doporučených postupů budeme s Vámi. 

Marketing a PR

Marketingová  komunikace a PR jsou klíčová, pokud chcete stíhat tempo s rychle se rozvíjejícím trhem. Správně a chytře nastavený marketing a PR Vás dokáže udržet vždy o krok před konkurencí.  Umět prodat sám sebe, své myšlenky, svou značku, svou službu, či výrobek je zásadní na cestě k úspěchu.

Dokážeme Vám pomoci s dílčími nástroji marketingu a máme zkušenosti i s kompletní realizací marketingové a PR kampaně na míru.

Školení a workshopy

Každý kdo pracuje na osobním rozvoji ví, že vzdělávat by se měl celý život. I my stále pracujeme na osobním rozvoji a rádi se s Vámi podělíme o to co víme a umíme. Proto nabízíme individuální školení pro firmy i škol, veřejné, či soukromé instituce.

Jsme schopni realizovat  školení a workshopy i na míru na základě konkrétních potřeb našich klientů.

 • Komunikační dovednosti 
 • Manažerské dovednosti ( situační vedení lidí, motivace apod…)
 • Vedení týmu na dálku 
 • Řízení změn
 • Nábor od A-Z 
 • Základy koučingu a mentoringu a jejich využití v praxi
 • Typologie osobnosti a s tím spojená spolupráce/komunikace
 • Práce se zpětnou vazbou (dávání/přijímání)
 • Prezentační dovednosti – v online světě i živě
 • Řízení cyklu zaměstnance
 • Jak správně delegovat práci
 • Práce s předsudky, prvním dojmem

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jednou z nejdůležitějších a mnohdy podceňovanou oblastí ve fungujících firmách.  Naše služby v rámci Bezpečnost práce jsou komplexní a zahrnují mj.  školení BOZP a PO pro řadové a vedoucí zaměstnance, odborná příprava členů požárních hlídek a preventistů požární ochrany. 

Nově vznikajícím či nově rozvíjejícím se společnostem můžeme zprostředkovat zajištění a poradenství z pohledu zavádění norem ISO 9001, 45001, 14001 a dalších 

Ostatní služby

Ostatní služby, aneb co jsme nevěděli, že umíme a  přišli jsme na to, až díky požadavkům našich klientů. Proto ani Vy se nebojte být nároční a říct co skutečně chcete a potřebujete.

WORKSHOPY a školení

Prohlédněte si aktuální nabídku školení, workshopů, meetingů a jiných akcí. Pro Vaši společnost zařídíme s radostí školení individuální.

Komunikuj efektivně | INDEGRA progenera s.r.o.